SÍ KRESZ  
 

Minden síelőnek ismernie kell a sí KRESZ-t, a sípályákon érvényes fő szabályokat. Az ún. "FIS 10" az alpesi országokban a sípályák rendjének törvényerejű fenntartását szolgálja. Ismeretük és betartásuk érdekünk is, kötelességünk is. A SÍKRESZ 10 fő szabályát a FIS = Nemzetközi Sí Szövetség állította össze.

 
 
 • A többi síelő és snowboardos figyelembevétele:
  Minden síelőnek és snowboardosnak úgy kell viselkednie a pályán, hogy senkit ne veszélyeztessen és ne okozzon kárt másnak. A síelők és snowboardosok nemcsak hibás viselkedésükért, de hiányos felszerelésük következményeiért is felelősséggel tartoznak. Ez az újonnan kifejlesztett sportfelszerelések használóira is vonatkozik.

 • A sebesség és a haladási irány uralása:
  Sebességét és haladási módját képességeinek, a terep-, hó- és időjárási viszonyoknak, valamint a pálya telítettségének megfelelően kell megválasztania. Összeütközések gyakran a túl nagy sebesség, nem irányított lesiklás vagy a figyelem hiányának következtében történnek. Látótávolságukon belül képesnek kell lenniük megállni vagy kitérni. A be nem látható vagy nagy forgalmú helyeken lassan kell haladni, különösen a széleken, a pályák végén, valamint a liftek és kötélpályák környékén.

 • A haladási irány megválasztása:
  A hátulról érkező síelőnek és snowboardosnak úgy kell megválasztania haladási irányát, hogy az előtte haladót ne veszélyeztesse. A síelés és snowboardozás szabad mozgással járó sportágak, ahol mindenki addig mehet, amíg a szabályokat betartja, figyel mások szabad terére, és saját képességét, továbbá a mindenkori helyzetet figyelembe veszi. Az elől haladónak van elsőbbsége. Aki valaki háta mögé kerül, megfelelő távolságot kell tartania, hogy az elöl haladónak minden mozgásához elegendő helyet hagyjon.

 • SÍ KRESZ  
   
 • Előzés:
  Előzni lehet fentről vagy lentről, jobbról vagy balról, de mindig csak olyan távolság megtartásával, mely a megelőzött síelőnek vagy snowboardosnak minden mozgásához elegendő helyet hagy. Az előzést végrehajtó kötelezettsége az előzés egész időtartamára vonatkozik, hogy a megelőzött nehogy nehéz helyzetbe kerüljön. Ez vonatkozik az álló síelő vagy snowboardos melletti elhaladásra is.

 • Beérkezés a pályára, elindulás és lejtőn felfelé haladás:
  Minden sízőnek és snowboardosnak, aki lesiklópályára érkezik, megállás után újra elindul, vagy lejtőn felfelé akar haladni, felfelé és lefelé is meg kell győződnie arról, hogy ezt magára és másokra nézve is veszélytelenül teheti meg. A tapasztalat azt mutatja, hogy a pályára való beérkezés és a megállás utáni újbóli elindulás balesethez vezethet. Ezért feltétlenül szükséges, hogy mindenki, aki megáll, harmonikusan, és mind a maga, mind a többiek számára veszélytelenül csatlakozzon az általános közlekedési folyamhoz a lejtőn. Aztán – még ha lassan is, de – már halad, akkor a gyorsabb és hátulról vagy fentről érkezőkkel szemben megint neki van elsőbbsége a 3. szabály szerint. A carvinglécek és a snowboardok fejlődésével lehetővé vált használóik számára, hogy a lejtőn felfelé is tudjanak lendületet venni és kanyarodni. Így az általánosan a lejtőn lefelé irányuló forgalommal szemben haladnak, és ennek megfelelően kötelesek felfelé nézve is időben meggyőződni arról, hogy ezt maguk és mások veszélyeztetése nélkül tehetik.

 • Megállás:
  Minden síelőnek és snowboardosnak el kell kerülnie, hogy szűk vagy át nem látható helyeken a lesiklást szükségtelenül feltartsa. Ha ilyen helyen esik el, akkor a lehető leggyorsabban szabaddá kell tennie a helyet. A széles pályák kivételével a síelők és snowboardosok csak a pálya szélén állhatnak meg, és maradhatnak állva. A szűk helyeket és a be nem látható szakaszokat teljesen szabadon kell hagyni.

 • Felfelé vagy lefelé haladás gyalog:
  A lejtőn felfelé vagy lefelé gyalog haladó síelőnek vagy snowboardosnak a pálya szélén kell haladnia. Az általános haladási iránnyal szemben történő haladás váratlan akadályokat képez. A lábnyomok károsítják a pályát, és ezáltal is veszélyeztethetik a síelőket és snowboardosokat.

 • A jelzések figyelembevétele:
  Minden síelőnek és snowboardosnak figyelembe kell vennie a jelzéseket és jelöléseket. A pályákat nehézségi fokuk alapján fekete, piros, kék vagy zöld jelzéssel látják el. A síelők és snowboardosok szabadon választhatnak a pályák között. A pályákat információs, veszélyt jelző és tiltó táblákkal látják el. Ha egy pályára ki van téve a lezárva tábla, ezt ugyanolyan kötelező érvényűen figyelembe kell venni, mint a veszélyt jelző táblákat. A síelőknek és snowboardosoknak tudniuk kell, hogy ezek az elővigyázatossági intézkedések a saját érdekeiket szolgálják.

 • Segítségnyújtás:
  Baleset esetén minden síelőnek és snowboardosnak kötelessége segítséget nyújtani. A segítségnyújtás a törvényes kötelességen túl a sportszerű viselkedés követelménye is, ami az elsősegélynyújtást, a mentőszolgálat értesítését és a baleset helyszínének biztosítását foglalja magában. A FIS elvárja, hogy a baleset helyszínének elhagyását ugyanúgy büntessék, mint a közúti forgalomban, még olyan országokban is, ahol az ilyen magatartás egyébként nem jár büntetőjogi felelősségre vonással.

 • Igazolási kötelezettség:
  Minden síelőnek és snowboardosnak, tekintet nélkül arra, hogy tanú vagy résztvevő, felelős vagy nem, baleset esetén meg kell adnia személyi adatait. A tanúbizonyíték a balesetek polgári és büntető jogi megítélése szempontjából nagy jelentőséggel bír. Minden felelősségteljes síelőnek és snowboardosnak állampolgári kötelességként kell teljesítenie, hogy tanúként rendelkezésre álljon. A mentőszolgálat és a rendőrség jelentései, valamint fényképei is a felelősség kérdésének megállapítását szolgálják.
 •